FAQ

Kysymyksiä ja vastauksia joogasta

FAQ

 • Mitä jooga on?
  Jooga on tuhansien vuosien aikana kehittynyt harjoitusmuoto, joka kehittää kehoa ja mieltä. Joogassa ihmiskehon terveydelle hyödylliset liikkeet ja asennot yhdistyvät hengityksen ja mielen harjoittamiseen. Joogan juuret ovat syvällä tuhansia vuosia vanhoissa intialaisissa opetuksissa. Jooga ei ole kuitenkaan pysähtynyt ja vain tietyille tai tietyllä aikakautena eläneille ihmisille suunnattu harjoitus. Se on kaikille tarkoitettu elinvoimainen traditio, joka vastaa eri aikakausien ja niillä elävien ihmisten tarpeisiin.Eri joogasuuntauksia on syntynyt vuosituhansien kuluessa useita, mutta niillä kaikilla on sama päämäärä, kehon ja mielen tasapaino suhteessa toisiinsa ja ympäröivään todellisuuteen. Sana jooga tarkoittaa yhdistymistä tai yhteenliittymistä. Länsimaisessa kielenkäytössä sanalla viitataan yleisesti asanoihin eli fyysisiin jooga-asentoihin. Joogan teoreettiseksi perustaksi usein katsotun, Patanjalin vuonna 200 eaa. ylöskirjaaman ja systematisoiman lähestymistavan mukaan jooga sisältää kaikkiaan kahdeksan tasoa ihmisen moraalisen, fyysisen, mentaalisen ja henkisen puolen kehittämiseen.
 • En ole notkea, voinko harjoitella joogaa?
  Joogan harjoittelu on hyödyllistä jokaiselle siitä kiinnostuneelle, niin jäykille, notkeille, huono- ja huippukuntoisillekin. Harjoitus tehdään itseä varten omia rajoja kuunnellen ja sen kuntoisena kuin kulloinkin on, ilman turhia suorituspaineita. Tule sellaisena kuin olet, ja huomaat joogan auttavan sinua notkistamaan, vahvistamaan ja tasapainottamaan kehoasi.
 • Miten jooga vaikuttaa?
  Kullakin asanalla eli jooga-asennolla on omat terapeuttiset vaikutuksensa, mutta tärkeintä on harjoituksen muodostama kehoa ja mieltä tasapainottava kokonaisuus. Jooga-asennot ja hengityksen harjoittaminen vaikuttavat suotuisasti muun muassa lihasten, verenkierron, sisäelinten ja koko aineenvaihdunnan toimintaan. Samalla harjoitus kehittää voimaa, notkeutta, kestävyyttä, tasapainoa ja koordinaatiokykyä. Kehon tasapainottaminen yhdistettynä mielen hallintaan parantaa yleistä hyvinvointia ja terveyttä, tukee suotuisia elämäntapoja ja -asenteita sekä antaa lisää voimavaroja muuhun elämään.
 • Kuinka usein tulisi harjoitella?
  Jo tunnin harjoittelu viikossa on hyödyllistä. Jotta harjoituksen hyödyt tulisivat voimakkaammin ja nopeammin esiin, suositus on aluksi kaksi-kolme harjoitusta viikossa. Jos tämä on liikaa, niin yksi harjoitus on parempi kuin ei yhtään. Perinteisen opetusmenetelmän mukainen suositus on pyrkiä säännölliseen harjoitteluun kuudesti viikossa, vaikka toiset harjoituksista jäisivätkin lyhyemmiksi kuin toiset. Näin kehittyminen on tasaista ja harjoituksen hyödyt tulevat selkeästi esiin jokapäiväisessä elämässä. Tärkeintä on muistaa, että joogan tarkoitus on tukea normaalia elämää ja parantaa sen laatua, minkä vuoksi harjoitusrytmi tulisi sovittaa aina omaan kulloiseenkin elämäntilanteeseen sopivaksi. Ihmiset myös harjoittelevat joogaa lukuisista eri syistä ja lähtökohdista, jolloin yksilöllisen, omia tavoitteita tukevan rytmin merkitys korostuu.
 • Miten jooga eroaa venyttelystä ja muusta harjoittelusta?
  Kaikki harjoittelu lisää lihasten voimaa ja kestävyyttä, kuten myös venyttely notkeutta. Joogassa kehon vahvistaminen, notkistaminen ja tasapainottaminen yhdistyy mielen liikkeiden tarkkailuun ja hallintaan. Jooga on työkalu, joka auttaa fyysisten voimavarojen ja terveyden lisäksi kehittämään myös henkistä hyvinvointia. Mitä tahansa teetkin, jooga voi auttaa sinua tekemään sen paremmin, keskittyneemmin ja tietoisemmin.

  Tilaa joogakoulun uutiskirje